Ouderraad

OUDERRAAD

Onze oudervereniging is een feitelijke vereniging aangesloten bij de gemeentelijke lagere school Eikenlaar onder de benaming “Oudervereniging Eikenlaar". De vereniging heeft tot doel een samenwerking tussen school en ouders van de leerlingen van de school na te streven en te bevorderen, dit ten bate van de harmonische ontwikkeling van de kinderen in het algemeen en van de schoolopvoeding in het bijzonder. Zij eerbiedigt het pedagogische project van het schoolbestuur en de school.

De statuten van de Oudervereniging Eikenlaar liggen ter inzage bij de directeur van de school.


Voor de activiteiten die georganiseerd worden door de ouderraad zijn helpende handen steeds welkom! Dat gaat over wafels uitdelen, tappen, opdienen, zaal klaarzetten etc. Indien interesse, stuur een mailtje met uw naam en telefoonnummer naar ouderraad.eikenlaar@gmail.com.

Daarnaast staat de ouderraad ook open voor vragen en opmerkingen, maar ook voor nieuwe ideeën om er elk jaar opnieuw een succesvol schooljaar van te maken. Spreek ons aan of stuur een e-mail naar ouderraad.eikenlaar@gmail.com.


Onze oudervereniging is lid van KOOGO ( Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs ).

Adres

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 Brussel

Tel. 02-506.41.69

fax (02) 502 12 64

koogo@ovsg.be





We hebben al een mooi bedrag bij elkaar “getrooperd”!

Fantastisch nieuws want met al je online aankopen breng  je tegelijkertijd extra geld in het laatje van van onze  Oudervereniging. Deze Trooper-inkomsten gaan steeds integraal naar de kinderen.